81 İL MİLLİ EĞİTİM İLE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİNDEN TARIM ALANINDA MESLEKİ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİNE İLİŞKİN ORTAK AÇIKLAMA 
81 İL MİLLİ EĞİTİM İLE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİNDEN TARIM ALANINDA MESLEKİ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİNE İLİŞKİN ORTAK AÇIKLAMA

81 İL MİLLİ EĞİTİM İLE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİNDEN TARIM ALANINDA MESLEKİ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİNE İLİŞKİN ORTAK AÇIKLAMA

Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü'nün" tanıtımı, 81 il millî eğitim müdürlükleri ile il tarım ve orman müdürlükleri tarafından yapılan ortak açıklamayla kamuoyuyla paylaşıldı. 

"Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, imzaladıkları iş birliği protokolüyle ülkemizin tarım seferberliğinde birlikte hareket ediyor" başlığıyla kamuoyuyla paylaşılan açıklamada şu hususlara yer verildi:
 
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları diğer ortaöğretim kurumları gibi hayata ve üst öğrenime öğrenci hazırlamak misyonunun yanında nitelikli iş gücü yetiştirme misyonuna da sahiptir. Bu misyonu gerçekleştirmek için, Millî Eğitim Bakanı Sayın Mahmut ÖZER'in de belirttiği gibi "Mesleki eğitimde en önemli paradigma değişimi, eğitim verilen tüm alanlarda sektörle iş birliklerinin geliştirilmesi ile yaşanmıştır." Bu bağlamda hızla değişen teknolojik gelişmeler ışığında mesleki ve teknik eğitim kalitesinin artırılması adına, Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü çatısı altında eğitimi verilen 47 meslek alanına ait 105 dalda ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve nihai olarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmak amacıyla ilgili sektör temsilcileri, bakanlıklar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği protokolleri imzalanmıştır.
 
Dünyada meydana gelen iklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve küresel su talebindeki artış, güvenilir gıdaya olan talep, gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar, iç/dış göçlerden kaynaklanan nüfus hareketliliği, doğal afetler ve küresel çapta yaşanan pandemi süreci vb. faktörler tarım ve hayvancılığın önemini yeniden etkili bir biçimde hatırlatmış, tarım ve hayvancılık alanı dünyada olduğu gibi ülkemizde de öncelikli sektörel alanlardan biri haline gelmiştir.
 
Bu değişimleri zamanında yakalamak adına ülkemizde de belirlenen ulusal politikalar doğrultusunda tarım alanında önemli adımlar atılmaya başlanmıştır. Bu adımların gerçekleşmesi için devletin tüm organları seferber olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı da eğitim ve üretim boyutuyla, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında bu seferberliğe ortak olmuştur.
 
Millî Eğitim Bakanlığı bu seferberliğin ilk adımını "Gelecek Tarımda, Tarımın Geleceği Gençlerde" anlayışıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte 01.06.2022 tarihinde imzaladığı iş birliği protokolü ile atmıştır. İkinci iş birliği adımını ise Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda yer alan tarım, hayvan yetiştiriciliği ve laboratuvar hizmetleri alanlarında paydaşlarla ortak yönetim anlayışı çerçevesinde öğretmen ve öğrenci yeterliliklerinin artırılması, tarım ve gıda sektöründe nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla  Konya'da 26-28 Haziran tarihlerinde Millî Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, il millî eğitim müdürlükleri, tarım ve orman il müdürlükleri, Selçuk Üniversitesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, STK temsilcileri, hayırseverler ve alan öğretmenlerinin katılımıyla "Eğitimden Üretime Tarım" Çalıştayı düzenleyerek atmıştır. Söz konusu çalıştay, Millî Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'in açılış konuşmasıyla başlamıştır. Millî Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen çalıştayda ortaya çıkan sonuçlar, mesleki ve teknik eğitimin tarım alanıyla ilgili politikalarını belirlemede girdi teşkil edecektir.
 
Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan bu çalışmalarla ilgili basın bildirisi 81 il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmiştir. 81  il millî eğitim müdürlüğünden 55'inde tarım sektörüyle ilgili eğitim verilen meslek alanlarının bulunduğu mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları yer almaktadır.  İş birliği protokolü ve tarım alanıyla ilgili yapılan çalışmalar, 55 il millî eğitim müdürlüğü ve 55 ilde bulunan il tarım ve orman müdürlükleri tarafından, 5 Temmuz Salı günü aynı anda yapılan ortak basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmuştur.
 
55 il tarım ve orman müdürlükleri ile il milli eğitim müdürlükleri arasında yapılan bu basın açıklaması ile; tarım sektörüne yönelik eğitim verilen alanların tanıtımı,  farkındalık çalışmaları, öğrencilerin yönlendirilmesi , tarım ve hayvancılık alanlarında ortak yönetim modelinin oluşturulması, özel sektörle işbirliği çalışmalarının güçlendirilmesi, başarılı öğrencilere özel sektör tarafından burs verilmesi gibi konularda Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı bu iş birliğine ilişkin görev ve sorumluluklarını en üst düzeyde yerine getireceklerini ve her fırsatta iş birliğine ilişkin çalışmaları eş güdümle yürüteceklerini beyan etmişlerdir.
 
2021-2022 eğitim-öğretim yılında; Tarım, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı ile Laboratuvar Hizmetleri alanlarında Millî Eğitim Bakanlığı uhdesinde 123 okul, 9 bin 309 öğrenci ve 264 öğretmeni kapsamına alan bu protokol dahilinde illerde yapılan basın açıklamasında aşağıdaki hususlar vurgulanmıştır.
 • Okul yöneticisi ve öğretmenleri, teknik ve mesleki yönden her iki bakanlığın mevzuatı çerçevesinde belirlenecek,
 • Yabancı dil ağırlıklı olarak alan öğretim programları ve yüz yüze/dijital eğitim materyalleri hazırlanacak,
 • Alan derslerinde Tarım ve Orman Bakanlığı eğiticilerinin görev almaları sağlanacak,
 • Alan öğretmenlerinin, ortaklaşa belirlenecek takvim ve programa göre Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği atölye/laboratuvarlar, eğitim merkezleri, araştırma enstitüleri ve arazilerde iş başında eğitim düzenlenecek,
 • Alandan mezun öğrencilerin tarım sektöründe istihdamı için ortak proje ve çalışmalar yapılacak,
 • Alan öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitimi/staj uygulamalarını bütçe olanakları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum veya kuruluşlarda yapmaları sağlanacak,
 • Alana uygun tohum, gübre, fide, canlı hayvan vb. temrinlik malzeme desteği sağlanacak,
 • Alana uygun donatım yapılacak,
 • Tohum yetiştirmeye yönelik ortaklaşa pilot çalışma ve uygulamalar yapılacak,
 • Hastalık, zararlı bitkiler, gübre, bitki besleme vb. konularda ortaklaşa çalışmalar yapılacak,
 • Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Dijital Tarım Kütüphanesi ve Tarım Orman Akademisine erişim izni sağlanacak,
 • Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okulların ve Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesindeki eğitim merkezlerinin ortaklaşa belirlenecek takvim ve program çerçevesinde çiftçi eğitim vb. faaliyetlerde kullanılması sağlanacak,
 • Mesleki ve teknik eğitime yönelik etkinlikler (proje, seminer, kariyer günü, rehberlik, yarışma, gezi vb.) ve farkındalık faaliyetleri düzenlenecek,
 • Tarım teknolojilerindeki gelişmeleri, akıllı tarım, dijital tarım, dikey tarım, topraksız tarım vb. konularda öğretmen ve öğrencilere yönelik ortak eğitim faaliyetleri düzenlenecek,
 • Yerel çeşitler konusunda farkındalık oluşturmak üzere çalışmalar ve tescil edilen çeşitler hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapılacak,
 • Alan öğrencilerine başarı bursu verilmesine yönelik çalışma ve girişimlerde bulunulacak,
 • Okulların toprak, yaprak, su vb. analiz yapabilmeleri için kapasitelerinin güçlendirilmesi şeklinde belirlenmiş olan faaliyetler gerçekleştirilecektir.

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.